Činnost azylového Domu Jonáš ohrožena

Činnost azylového Domu Jonáš ohrožena

Českolipskému azylovému Domu Jonáš Farní charity Česká Lípa, který po jedenáct let poskytuje azyl matkám s dětmi v životní tísni, hrozí zavření. Jak je to možné?

V předchozích třech letech byl azylový Dům Jonáš financován z velké části z projektu IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji, tedy z Evropského sociálního fondu. V průběhu těchto let našlo na adrese Dubická 2189 azyl bezmála 120 matek s 240 dětmi, které byly ubytovány z důvodu ohrožení domácím násilím, ztráty bydlení bez možnosti jiného než azylového útočiště, nebo žily v nevyhovujících podmínkách z hlediska sociálně právní ochrany dětí (od založení v roce 2002 našlo v Domu azyl na 260 matek a 500 dětí).

Farní charita Česká Lípa věděla velmi dobře, že s koncem dotační doby bude potřeba řešit finance pro provoz domu z jiných zdrojů, aby nebyla jediná služba tohoto druhu na Českolipsku zrušena. V listopadu loňského roku byla podaná žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jak se však očekávalo, MPSV z kraje února vyneslo verdikt, že Dům Jonáš obdrží dotaci, která pokrývá pouze přibližně 40 % z ročních nákladů azylového domu. Co s touto situací?

Azylovému Domu Jonáš, jehož hlavním cílem je během jednoho roku integrovat ubytované klientky zpět do společnosti, tak v tuto chvíli hrozí zavření.

Podpořte nás