Rozvíjení práce s pěstouny pomocí nových metod

Rozvíjení práce s pěstouny pomocí nových metod

Centrum pro pěstounsné rodiny podpořilo za dva a půl roku od začátku projektu „Podpora dlouhodobé terapeutické péče“ své klienty již více než 1200 hodinami poradenské a terapeutické práce i díky novým metodám.

A to mohlo být číslo ještě mnohem vyšší. Hned po příchodu nového roku se však kvůli protiepidemickým opatřením opět zpomalila a následně zastavila osobní poradenská a terapeutická činnost. Výcviky a vzdělávání byly odloženy, ačkoli pracovnicím Centra pro pěstounské rodiny výrazně zeefektivňují práci s klienty. 

PlakAT_LOGA_podporaNěkteré výcviky byly naštěstí přesunuty do online prostředí, a tak se jej mohly pracovnice centra zůčastnit z bezpečí svých kanceláří. Jednalo se o kurz „Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami“. Tato technika výrazně napomáhá sociálním pracovníkům a terapeutům při práci s klienty, neboť skrze terapeutické karty je klientům napomáháno vyjádřit jejich emoce a myšlenky, které jsou slovy hůře vyjádřitelné. 

S rozvolněním protiepidemických opatření byly ihned započaty osobní setkávání a práce s klienty. Nyní je již s klienty pracováno v plném rozsahu.

Uvolnění opatření také umožnilo pracovníků prezenčně absolvovat poradenské a terapeutické výcviky. V dubnu byl proto absolvován výcvik metody „Vytváření terapeutických příběhů.“ Tato metoda pomáhá dětem vyrovnat se s jejich komplikovanou minulostí i přítomností.

Nové metody a techniky začaly pracovnice postupně zapracovávat k další používané, populární metodě pro práci s dětmi, a to metodě „My Backpack,“ která je zaměřená na zpracování přechodu dítěte do náhradní rodiny. Holandská metoda, která pomáhá sociálním pracovníkům, poručníkům a pěstounům mluvit s dětmi o těžkých tématech díky příběhu animovaného káčátka, je úspěšně aplikována v rodinách již od minulého roku.

Daniel Glaser

Daniel Glaser

odborný asistent služby Centrum pro pěstounské rodiny
Tel.: 775 600 724 E-mail: 2enCVb4WH~prT-29g