Výcvik, My BackPack, řešení vývojových poruch, vše díky projektu financovanému z EU

Výcvik, My BackPack, řešení vývojových poruch, vše díky projektu financovanému z EU

Centrum pro pěstounské rodiny v rámci v druhé půli roku 2020 pokračovalo v projektu Podpora dlouhodobé terapeutické péče financovaného z prostředků Evropské unie, díky kterému je pomáháno pěstounským rodinám v oblasti řešení poruch citových vazeb, resp. poruch attachmentu.

V pandemicky rozvolněném létě proběhl výcvik zaměstnanců Centra právě v oblasti poruch attachmentu a komplexních vývojových poruch. Výcvik absolvovaly dvě sociální pracovnice, a také dalších pět pracovnic z dalších sociálních služeb mateřské organizace Centra z Farní charity Česká Lípa. 

PlakAT_LOGA_podporaV rámci poradenské činnosti došlo následně k předání dítěte z jedné dlouhodobé pěstounské péče do jiné. Sociální pracovnice Centra za asistence terapeuta využila při předávání znalosti získané právě na letním výcviku a z dalších předchozích vzdělání a za pomoci technik zpracovávajících historii dítěte byl proces několikaměsíčního předávání dítěti usnadněn.

Letní výcvik nebyl jedinným školením v druhé půli předešlého roku. V říjnu pracovnice Centra ještě stihly a absolvovaly vzdělávací program My Backpack zaměřený na zpracování přechodu dítěte do náhradní rodiny. Holandská metoda, která pomáhá sociálním pracovníkům, poručníkům a pěstounům mluvit s dětmi o těžkých tématech díky příběhu animovaného káčátka, je aktuálně a úspěšně aplikována v několika rodinách, které má Centrum pro pěstounské rodiny na starosti.

Díky nabytým znalostem v rámci projektu Podpora dlouhodobé terapeutické péče tak Centrum pro pěstounské rodiny nabízí kvalitnější služby zaměřené na individualitu každé náhradní rodiny.

Díky financování terapeutické péče z projektu mohou tyto služby využívat klienti dlouhodobě, což je předpokladem k řešení traumatických zážitků dětí, které se dostávají do náhradní rodinné péče. 

Daniel Glaser

Daniel Glaser

odborný asistent služby Centrum pro pěstounské rodiny
Tel.: 775 600 724 E-mail: 2enCVb4WH~prT-29g