Charitní dětský den k zahájení školy

Ve spolupráci s Johnson Controls Autobaterie a díky projektu Blue Sky Involve uspořádali zaměstnanci Farní charity Česká Lípa pro dětské klienty a pro děti zaměstnanců Johnsonu v areálu Charity tradiční den dětí u příležitosti zahájení školní docházky.

Během slunečného dopoledne, které se letos neslo v duchu Pána prstenů, se do sobotní akce zapojilo na dvacet dobrovolníků z řad zaměstnanců Farní charity Česká Lípa a pět dobrovolníků z řad zaměstnanců Johnson Controls.

Společné foto pán prstenů

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás