Sociální ubytovna

CEV_9949

Poslání

Ubytování pro osoby s nízkými příjmy, které jsou s ohledem na nedostatečné celkové majetkové a sociální poměry ohroženy chudobou a sociálním vyloučením, a to v prostoru, který má nonstop hlídací službu, která dohlíží nad pořádkem a bezpečím v objektu, ve kterém je poskytováno sociálně-právní poradenství, jehož cílem je aktivizace a řešení problematické situace ubytovaných, pravidelný úklid společných prostor, drobná údržba na pokojích postřiky proti škůdcům a parazitům

Cílová skupina

 • osoby s nízkými příjmy
 • osoby v hmotné nouzi
 • osoby, jejichž celkové sociální a majetkové poměry neumožňují získat jiné dostupné bydlení

Ubytovací postup

 • Zájemce o službu
  • Zájemce o službu může přímo kontaktovat vedoucí ubytovny, která mu poskytne potřebné informace nebo navštívit přímo vrátnici na ubytovně, kde mu pracovník vrátnice  také poskytne potřebné informace
  • Pokud je služba pro zájemce vhodná a jeho zájem trvá, může si podat žádost o ubytování a to buď osobně přímo na vrátnici ubytovny  nebo elektronicky
  • Žádosti přijímá  pracovník vrátnice a ten je předá vedoucí ubytovny, který  dle stanovených pravidel předloží žádost k projednání ubytovací komise a  následně jí zařadí  do pořadníku čekatelů.
  • Zájemce může také požádat úřednice OSPOD, ÚP Nový Bor o zprostředkování možnosti poskytnutí sociální služby anebo o zprostředkování kontaktu s poskytovatelem. Vedoucí ubytovny  úzce spolupracuje s odborem sociálních věcí Městského úřadu Nový Bor.
 • Přijetí do ubytovny
  • Pokud dojde k uvolnění kapacity, vedoucí ubytovny  kontaktuje zájemce o službu dle pořadníku čekatelů.
  • Vedoucí ubytovny před podpisem smlouvy o poskytnutí ubytování informuje zájemce o všech právech a povinnostech, které pro něho vyplynou v případě uzavření smlouvy, o způsobu poskytování služeb a úhradách za tyto služby.
  • Smlouva o poskytnutí ubytování se uzavírá písemně mezi Farní charitou Česká Lípa a uživatelem služby.
  • Služba je poskytována nepřetržitě.
  • Služba je poskytována za předem stanovenou úhradu (dle platného ceníku)

Žádost, ceník a smlouva ke stažení

CEV_9936

Společně rosteme

Projekt je zaměřen na podporu sociálního začleňování osob, které žijí na Sociální ubytovně v Novém Boru. V rámci projektu bude cílové skupině poskytována dlouhodobá a intenzivní podpora v oblastech zaměstnanosti, prostupného bydlení a aktivit zaměřených na osobností růst a zvyšování kompetencí cílové skupiny. Osobnostní růst cílové skupiny povede k lepšímu uplatnění na trhu práce a trhu s bydlením. Projekt je inovativní ve svém holistickém přístupu, tzn. dokážeme u cílové skupiny řešit více problémů současně a brát ohled na jejich provázanost. 

Logo OPZ barevnéNázev programu: Operační program Zaměstnanost
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/16_052/0007783
Doba realizace projektu: 1.1.2018 – 31.12.2020

Věra Polanecká

Tel.: 774 116 779
vedoucí služby Sociální ubytovna Nový Bor

Vendula Vrabcová

Tel.: 775 645 445
sociální pracovník na Sociální ubytovně