Nouzový pokoj

669Y5707

Poslání

Nouzový pokoj slouží ke krátkodobému ubytování osob v krizi a v náročné životní situaci.

Nikoli však osobám s psychickým onemocněním; osobám, které vážně narušují společné soužití, závislým na návykových látkách, nebo pod vlivem návykových látek, s infekčním onemocněním a osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnických zařízeních. Dále psychicky dekompenzovaným, jejichž jednání dlouhodobě nesvědčí o snaze po nápravě a změně životního stylu, a kteří při předcházejících pobytech porušily řád ubytovny.

coronavirus-2

Nouzové pokoje nejsou od března 2020 do odvolání otevřeny.

Co nabízí:

  • Pobyt na dobu max. 14 dnů (pokoj se sociálním zařízením, kuchyňkou, základním vybavením)
  • Možnost využití krizové stravy z potravinové banky
  • Možnost využití lůžkovin, ručníků a hygienických potřeb
  • Postup řešení životní situace

Postup příjmu:

  • V případě akutního řešení krizové situace (domácí násilí, rodina s dětmi bez přístřeší) volejte 774 116 911 (vrátnice Sociální ubytovny Nový Bor).
  • Na Nouzový pokoj se přijímají přednostně osoby, které přicházejí na základě doporučení od spolupracujících organizací jako PČR, OSPOD, městský úřad, lékaři, rodinné poradny, občanské poradny.
  • Ubytování předchází telefonický kontakt spolupracující organizace s pracovníkem Farní charity Česká Lípa, který předá aktuální informace o možnosti ubytování. Pracovník dále posoudí aktuální situaci osoby v nouzi, důvody pro její přijetí na Nouzový pokoj a její možnosti řešit krizi v průběhu krátkodobého pobytu.
  • V případě plánovaného zájmu o ubytování na Nouzovém pokoji (osoba má v blízké době nařízené vystěhování, osoba bude propuštěna z VTOS atd.), je třeba vyplnit žádost, na základě které v případě volné kapacity, bude rozhodnuto o ubytování na Nouzovém pokoji.

Telefonní kontakt pro zjištění volné kapacity:

774 925 884

Ubytování na Nouzovém pokoji probíhá

max. do 22:00

Žádost Nouzový pokoj ke stažení zde nebo na vyžádání na vrátnici ubytovny zaslat na vrabcova@fchcl.cz nebo osobně předat na vrátnici ubytovny.