Buď jedním ze 100 čestných členů

Klubu přátel Sociálního automobilu

a podpoř nákup nového dodávkového vozu pro hendikepované děti

Původně Klub přátel Farní charity Česká Lípa, který díky 68 členům pomohl dofinancovat od léta 2018 až jara 2019 ztrátu Sociálního automobilu, se v průběhu roku 2019 proměnil v Klub přátel Sociálního automobilu.

Proč? Protože projekt Sociální automobil, který od roku 2007 sváží zdravotně hendikepované děti do školy a ze školy z mnoha koutů Českolipska, kupuje nový dodávkový automobil, aby mohl vozit více dětí z více obcí.

41 členů

Aktuálních členů v Klubu přátel Farní charity Česká Lípa

 

Zkrácený postup

Nastav na svém účtu trvalou minimální měsíční platbu 100 Kč na účet 1387347379/2700 s variabilním symbolem 16206 a buď součástí klubu.

Pravidelná informovanost o projektu je samozřejmostí, stačí ve zprávě pro příjemce zanechat svůj e-mail.

Otázky a odpovědi, které vás nejvíce zajímají.

Jak Sociální automobil funguje? Kolika dětem pomáhá? Proč byl Klub přátel Farní charity Česká Lípa založen?
Proč bych se měl stát členem KPFCH, když podporuji Sociální automobil jiným způsobem? Na co konkrétně budou finance použity? Z jakých dalších zdrojů je Sociální automobil financován? Jak pomohli Sociálnímu automobilu členové klubu v roce 2018?

CEV_9666

Etický kodex fundraisera zde.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás