SCC Karate Polák pořádá pro charitní děti bezplatné tréninky

Shotokan Sport Centrum Karate Polák se i v letošním roce zapojil do programu prevence kriminality mládeže města Česká Lípa a bezplatně podporuje děti ze sociálně slabých rodin. 

V rámci tréninků každý týden podporuje u těchto dětí rozvoj obratnosti, pohyblivosti a rovnováhy formou her a soutěží. 

Klienti Farní charity Česká Lípa, děti z Azylových domů Jonáš, sociálně aktivizační služby Startér a Klubu Koule NZDM se na trénincích učí základní techniky karate a připravují se na soutěže. Dětem se vštěpují pravidla slušného chování a jsou vedeny k zdravému způsobu života. 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás