Již jedenáctým rokem jsou v prostorech šatníků poskytovány sociálně slabým klientům věci denní potřeby, jako textil všeho druhu (ošacení, ložní prádlo, záclony, bytový textil, ručníky, ubrusy i párovaná obuv), ale i školní brašny, nádobí, hračky, kočárky, knížky a další věci.

Provozuje:  Farní charita Česká Lípa 
Adresa:   

Dubická 992, Česká Lípa 

Purkyňova 227, Nový Bor

nám. 1. máje 49, Mimoň

Telefon: 487 829 874
Odpovědná osoba:  Ludmila Špindlerová 

Charitní šatníky v České Lípě, v Novém Boru a v Mimoni

Klientům, kteří mají poukázku k bezplatnému odběru ošacení ze sociálního odboru MÚ, od obecního úřadu nebo od vedoucí Azylového domu Jonáš, bylo v České Lípě vydáno v roce 2017 zdarma 3 359 ks ošacení a v Novém Boru 564 ks, a to maximálně jedenkrát za tři měsíce a pouze jeden kus ošacení od jednoho druhu na osobu. V letošním roce je ošacení vydáváno zdarma již jednou za půl roku. 

Ostatním klientům bylo v roce 2017 vydáno v České Lípě 38 758 ks ošacení za symbolické ceny podle platného ceníku a 18 872 ks ošacení v Novém Boru. Vybrané finanční prostředky sloužily k pokrytí provozních nákladů šatníku.

Šatník je zásobován z laskavých darů našich spoluobčanů. Počet přijatých kusů není evidován, protože občas, po roztřídění zboží, je zjištěno, že se jedná o nepoužitelné kusy. Ty jsou odebírány firmou Dimatex, která nepoužitelné oblečení odkupuje, čímž přispívá na provoz šatníků. Od firmy Dimatex jsou v provozu pronajaté kontejnery v areálu Charity v České Lípě, u budovy Charitního šatníku Nový Bor, v areálu českolipské firmy Adient a v obci Jestřebí.

Do Charitního šatníku také přispívají dárci prostřednictvím sbírek ošacení, které organizovaly Doksy, Žandov či Nový Bor, Krajský úřad Libereckého kraje či českolipské pobočky firem Ewals Cargo Care a Adient.

Aktivity pro klienty v zařízení pro zajištění cizinců v Bělé–Jezové

V rámci spolupráce se Správou uprchlických zařízení MV ČR je již osmnáctým rokem provozován humanitární sklad ošacení. Pravidelně jednou týdně jsou dvěma pracovnicemi vydávány klientům zařízení nejen ošacení a obuv, ale také další potřebné věci, například hračky a kočárky pro děti, cestovní tašky, batohy, kabelky, literatura apod. V případě mikulášské nadílky se vezly dětem do zařízení balíčky se sladkostmi a ovocem. Věci byly klientům vydávány zdarma dle jejich potřeb. Služeb humanitárního skladu využívají klienti, kteří se ocitli v zařízení bez prostředků a jsou odkázáni výlučně na pomoc Farní charity Česká Lípa.
Humanitární sklad ošacení vydal zdarma v průběhu roku 2017 1 955 kusů ošacení.

 Provozní doba Charitní šatník Česká Lípa  
 Pondělí 8:00–11:30/12:00–14:00 
 Úterý Z A V Ř E N O 
 Středa 8:00–11:30/12:00–14:00 
 Čtvrtek 10:00–11:30/12:00–16:00 
 Pátek 8:00–11:30/12:00–14:00 

 

Provozní doba Charitní šatník Nový Bor  
 Pondělí 8:00–14:00 
 Úterý 8:00–14:00
 Středa 8:00–16:00  
 Čtvrtek 8:00–14:00
 Pátek 8:00–14:00
 Provozní doba Charitní šatník Mimoň  
 Pondělí 8:00–11:30/12:00–16:00 
 Úterý sudý týden Z A V Ř E N O / lichý týden 8:00–12:00
 Středa 8:00–11:30/12:00–16:00 
 Čtvrtek 10:00–11:30/12:00–16:00 
 Pátek 8:00–11:30/12:00–16:00 

Způsob přijímání darů:

Uvítáme zejména pánské, dámské a dětské oblečení všeho druhu, přinést můžete také obuv. Prosíme dárce, aby všechny oděvy před odevzdáním do Charitního šatníku vyprali a také zvážili, zda jsou ještě použitelné. Obuv přijímáme čistou a opravenou.

Charitní šatník shromažďuje také dary v podobě vyřazeného vybavení pro domácnost (skříně, postele, kuchyňské linky) a funkční elektrospotřebiče: ledničky, pračky, žehličky, světla, radiopřijímače, přehrávače, apod. - předání těchto darů je potřeba osobně nebo telefonicky domluvit s pracovníky Farní charity Česká Lípa.
Všechny dary přijímáme od dárců v Dubické ulici 992 v sídle FCH CL, jakýkoli den v Azylovém domě Jonáš na adrese Dubická 2189 (nejlépe v denní době), přímo v Charitních šatnících v jejich otevírací době nebo prostřednictvím kontejnerů na textil u budovy Farní charity Česká Lípa, u Charitního šatníku v Novém Boru v ulici Purkyňova, v Jestřebí a u firmy Adient.

Oblast působnosti:

Uživatelé služeb azylového domu Jonáš, klienti z České Lípy, Nového Boru, Mimoně a přilehlých obcí a klienti v Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé-Jezové.

Stáhněte si ceník

28 (2)

6

669Y8720 (1)

669Y8793 (1)

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás