Pomáháme těm, kteří pomáhají.

Dobrovolnické centrum bylo založeno v roce 2014 s posláním umožnit lidem všeho věku dobrovolnickou zkušenost, a to především v rámci našich vlastních služeb.

Toto poslání je naplňováno skrze krátkodobé i dlouhodobé aktivity dobrovolníků, kteří jsou zapojeni jak do činnosti organizace tak do činností spolupracujících partnerů a skrze workshopy a semináře pro studenty ZŠ a ZŠ, osobní a telefonické konzultace.

Naplňováním tohoto poslání přináší dobrovolníci pod vedením našeho Dobrovolnického centra společensky prospěšné hodnoty celé společnosti, a to především hodnoty respektu, úcty, solidarity a pomoci bližnímu. 

A jak se může nový zájemce zapojit?

Kde můžete získat potřebné informace?

Dobrovolnické centrum sídlí na adrese Dubická 992, Česká Lípa, v areálu Farní charity Česká Lípa. V levém křídle budovy v 2. patře. Pouhých 5 minut z centra města, za Parkem Milady Horákové novou lávkou se zámečky.

Aktuality z Dobrovolnického centra je možné sledovat na facebookových stránkách organizace Farní charita Česká Lípa.

 

A jak vše probíhá, když se objeví zájemce o dobrovolnictví či informace?

Zájemce, který přichází, si nejprve s pracovníkem našeho Dobrovolnického centra popovídá. O jeho/její představě, potřebách, o tom co očekává, co naopak přináší a co si chce odnést. A to jak v případě zájmu o dobrovolnictví, tak v případě zájmu o informace.

Pro zájemce o dobrovolnictví, pak nastupuje velmi důležitá fáze seznámení se s aktivitami naší organizace i našich partnerů a společné hledání, v které oblasti by se budoucí dobrovolník chtěl a mohl zapojit. 

Dalším krokem je prohlídka naší organizace a seznámení se s pracovníky. Také se všemi administrativními náležitostmi včetně proškolení, které je zaměřeno na obecné i konkrétní otázky týkající se výkonu dobrovolnické činnosti.

Před samotným započetím dobrovolnické činnosti dobrovolník uzavírá dle zákona o dobrovolnické službě smlouvu o výkonu dobrovolnické činnosti. Z titulu této smlouvy je dobrovolník mimo jiné pojištěn za způsobení případných materiálových i nemateriálových škod.

V průběhu dobrovolnických aktivit se dobrovolník pravidelně setkává s koordinátorem dobrovolníků.

Při výkonu dobrovolnické činnosti déle než 6 měsíců je automaticky dobrovolníkovi vydáváno Osvědčení o vykonané dobrovolnické činnosti; studentům a zájemcům o zaměstnání dále certifikát nabytých dovedností a kompetencí.

Dobrovolník, který svou činnost vykonává v rozsahu 20 hodin týdně má zákonný nárok na úhradu důchodového pojištění a tato doba dobrovolnické činnosti je započítávána jako doba zaměstnání.

A co dále dobrovolnické centrum zajišťuje?

Pořádání jednorázových dobrovolnických akcí, například úklidové akce Ukliďme Česko,sázení ovocné stromků na sociální farmě ve Velenicích, Národní potravinovou sbírku, pomoc zdravotně postiženým dětem, doprovázení do bazénu a na kulturní akce, pořádání akcí pro děti z azylového domu Jonáš, pořádání benefičních akcí a mnoho dalšího.

Dobrovolnictví v naší organizaci je prováděno dle požadavků Zákona o dobrovolnické službě 198/2002 Sb. K vykonávají a zajišťování dobrovolnické služby byla naší organizaci v březnu udělena akreditace Ministerstvem vnitra, a to na dobu 4 let (dle zákona). Dobrovolnické aktivity jsme oprávněni vykonávat na území celého Libereckého kraje.

 

Dobrovolnické centrum dále pořádá workshopy a semináře pro studenty ZŠ a SŠ zaměřené na výše uvedené oblasti.

Nechceš se i Ty/Vy stát dobrovolníkem ?

Máš/máte zájem o informace týkající se života mladých ?

Pokud ano, pak neváhej/te a kontaktuj/te vedoucí Dobrovolnického centra paní Ditu Krčmářovou na  krcmarova@fchcl.cz.

Více ZDE.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V roce 2017 činnost Dobrovolnického centra podpořili:

Erasmus+ program / Ministerstvo vnitra ČR / Město Česká Lípa

Z větší části byla činnost financována z vlastních zdrojů organizace Farní charita Česká Lípa.

Logo ČL

Město Česká Lípa podpořilo pro rok 2017 Dobrovolnické centrum z oblasti školství částkou 50 000 Kč.

 

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás