Desítky charitních dobrovolníků uklízely odpadky

68 dobrovolníků se 7. dubna 2018 zapojilo na Českolipsku pod hlavičkou Dobrovolnického centra Farní charity Česká Lípa do celorepublikové akce Ukliďme Česko. 

Letošní rok se v České Lípě sbíraly naváté a naházené odpadky z louky pod kopcem Špičák, v lesíku na Svárově u bývalé mlékárny, v parku Milady Horákové a z okolních břehů řeky Ploučnice. V Novém Boru se sbíraly odpadky z louky u budovy Sociální ubytovny a u přilehlých hypermarketů, v Dobranově v přilehlém lese.

Děti i dospělí, všichni v rolích dobrovolníků, byli jak lidé z veřejnosti, tak i zaměstnanci Farní charity Česká Lípa a klienti Klubu Koule NZDM, Startéru, Sociální ubytovny v Novém Boru a Azylového domu Jonáš v České Lípě a v Dobranově.

Všem patří obrovské díky za elén a za chuť pomáhat ve volném čase.

Fotografie: Vítek Černý a kolektiv zaměstnanců FCH CL

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás