Masopustní veselí pod taktovkou Charity

Farní charita Česká Lípa pořádala za podpory města Česká Lípa již pošesté v ulicích města masopustní legraci.

Veselé masky, průvod, klíč od města z rukou paní starostky, Divadlo Krabice Teplice, živá hudba, pěkné počasí, jen toho jídla mohlo být poněkud víc. O to bylo zase víc legrace.

V rámci akce se prodávala Palačinka Farní charity Česká Lípa, jejíž prodej podpořil charitní nízkoprahový Klub Koule NZDM částkou 6.206 Kč.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás