For English: see below

V lednu 2015 organizace získala akreditaci na program Erasmus+, Evropskou dobrovolnou službu (dále jen EVS). V současné době organizace zajišťuje vysílání českých dobrovolníků do zahraničí a přijímání zahraničních dobrovolníků do naší organizace. Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem ve věku 17-30 vycestovat až na dobu jednoho roku do zahraničí, přičemž dobrovolník má plně hrazenou dopravu, ubytování a stravování. Dále je mu poskytnut příspěvek na jazykový kurz a kapesné (ve výši cca 90 EUR/měsíc). http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/evropska-dobrovolna-sluzba/

Více o programu Erasmus+  http://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/

 

Myslíte si, že dobrovolnictví má smyl?

Rádi byste se jakkoliv zapojili i mimo Erasmus+ ?

Naše organizace zajišťuje dobrovolnické aktivity v českém prostředí v akreditovaném režimu dle Zákona o dobrovolnické službě 198/2002 Sb.. Akreditaci od Ministerstva vnitra máme udělenu do roku 2019. Dobrovolníky zapojujeme do aktivit v rámci celého Libereckého kraje. 

Neváhejte nás kontaktovat na medwell@fchcl.cz či přímo na 778 062 204

Každý se může uplatnit, každý může pomoci !!!

 Organizace také zajišťuje tzv. Výměny mládeže, krátkodobé výměny mladých ve věku 13-30 let, v jejichž rámci mladí získávají nové zkušenosti, nabývají nových dovedností, poznávají mladé z jiných zemí a kultur. Výměny mládeže vždy probíhají minimálně s mezi dvěma partnery ze dvou různých zemí. Účastníci se tedy vždy rozvíjejí i v jejich jazykových dovednostech.

V měsíci dubnu se 4 mladí z našeho klubu Koule zúčastnili mezinárodní výměny mládeže v Pardubickém kraji, kdes se společně s účastníky ze Slovenska a Polska seznámili s programem Erasmus+ a prožili nezapomenutelných 8 dnů plných her v přírodě.

Další mladí se zúčastnili zahraniční akce zaměřené na zdravý životní styl.

Dobrovolníci i zaměstnanci organizace celkem třikrát navštívili zahraničí, kde se společně s kolegy z mnoha různých dalších zemí vzdělávali v oblasti neformálního vzdělávání, managementu dobrovolnictví a projektové činnosti.

V současné době Dobrovolnické centrum a tedy organizace Farní charita hostí 6 zahraničních dobrovolníků, kteří zde budou pobývat až do října roku 2016.

sledujte jejich aktivity na Facebook - EVS Without the Borders

 

či na přidruženém web volunteering.cz

Our organisation participates in the Erasmus+ programme, namely European voluntary service (EVS).

http://europa.eu/youth/eu/article/european-voluntary-service-what-it-really_en

We are prepared to send volunteers abroad as well as accept them in our organisation.  

At present, we are hosting 6 EVS volunteers from 4 countries (Spain, Georgia, Russia, Ukraine) who will be staying in our organisation until October 2016.

You can see updated information on the Facebook page for the project: EVS Without the Borders.

or on related web  volunteering.cz

 

Further, we participate in Youth Exchanges and prepare our own ones.

If you are interested, please do not hesitate to contact us on medwell@fchcl.cz or +420 778 062 204.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás