KLUB KOULE NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Provozuje: Farní charita Česká Lípa 
Adresa:

Dubická 992, 470 01  Česká Lípa  

Telefon:  487 829 876  
Vedoucí: Marcela Jeništová, DiS.
Mobil:  774 116 215
Email:  jenistova@fchcl.cz
Otvírací doba pro mladší klienty    
Pondělí 12:30–16:00  
Úterý 12:30–18:00 poradenství
  14:00–18:00 terén
Středa 12:30–15:00  
Čtvrtek 12:30–16:00 poradenství
  13:00–16:00 terén
Pátek 12:30–14:30  
Otvírací doba pro starší klienty    
Pondělí 16:00–18:00  
Úterý 12:30–18:00 poradenství
  14:00–18:00 terén
Středa 15:00–17:00  
Čtvrtek 12:30–16:00 poradenství
  13:00–16:00 terén
Pátek 14:30–16:00  

 

 

Stáhněte si:

Práva, pravidla a sankce

Postup při vyřizování stížností

Nabídkový list služby

Poslání

Klub Koule Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, je sociální služba poskytovaná, ambulantní a terénní formou, dětem a mladým lidem ve věku 6 – 26 let pobývajících v České Lípě. Naším posláním je klient směřující k samostatnosti, integrující se do společnosti tím, že se aktivně podílí na řešení vlastní životní situace.

Principy poskytovaní služby

Nízkoprahovost

  • Součástí principu nízkoprahovosti je možnost využívat služeb dostupně, anonymně a zdarma.

Dobrovolnost

  • Nabízené služby a aktivity jsou dobrovolné, nikdo není nucen k jejich využívání. přičemž je každý odpovědný za své jednání

Rovnost

  • Služby jsou poskytovány cílové skupině bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, sexuální orientace, politického či jiného smýšlení, národního, nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní, nebo etnické menšině, majetku, rodu, nebo jiného postavení.

Individuální přístup

  • Klademe důraz na individuální přístup k jednotlivým zájemcům o službu a klientům na základě jejich individuálních potřeb.

Cílová skupina

Do cílové skupiny řadíme děti a mládež ve věku od 6 do 26 let pobývající na Českolipsku, která své problémy neumí či nemůže řešit vlastními silami, nebo svými dostupnými prostředky, a může být ohrožena rizikovým chováním svým i ostatních.

Cíle

Krátkodobé roční cíle:

  • Zavedení terénní práce NZDM v České Lípě
  • Zviditelnění služby z aktivního přístupu pracovníků
  • Domluva spolupráce s jednou z místních škol

Dlouhodobé roční cíle:

  • Fungující terénní služba NZDM v České Lípě
  • Spolupráce NZDM s dalšími organizacemi a službami v České Lípě

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Partneři Klubu Koule

Logo ČL
LKPepino

Logo Tesco 2

 

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás