Provoz 13 – truhlářská dílna a interiérové studio

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Název projektu: Dáme věcem další šanci!
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0011788
Doba realizace projektu: 1.6.2019 – 31.5.2021

Loga EU a MPSV

 

www.provoz13.cz

Leták upravený Provoz 13

Kontaktní telefon pro dárce je 608 919 271.

Jakékoliv další dotazy rádi zodpovíme na následujících kontaktech:

Lenka Srbková, 776 780 282, e-mail: srbkova@fchcl.cz

facebookpublisherPodívejte se na náš facebook a nic vám neunikne:@provoz13

 

Projekt Dáme věcem další šanci

Sociální podnik Farní charity Česká Lípa je zaměřen na rozšíření stávajících aktivit. V rámci projektu vzniklo nové prodejní místo Charitního šatníku v Mimoni, ale také zcela nová služba – truhlářská dílna Provoz 13, která renovuje, upravuje či upcykluje darovaný nábytek tak, aby byl znovu použitelný.

Provozovna Charitního šatníku byla rozšířena o prostory pro sklad, šicí dílnu, místnost pro vyprání a sušení darovaného ošacení. Součástí již zprovozněné truhlářské dílny bude i prodejní sklad nábytku.

Hlavními cíli projektu je nejen maximalizovat druhotné využití nábytku a ošacení, které jejich majitelé nechtějí či je považují za odpad, ale především dát smysluplnou práci zdravotně hendikepovaným osobám a vytvořit pro ně bezpečné pracovní zázemí.

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás