SOCIÁLNÍ AUTOMOBILAnimovaná auto

Projekt podobného typu je na okrese Česká Lípa již po dvanáct let jediný, proto je jeho vytíženost vysoká. Automobil slouží ke svozu až 23 zdravotně hendikepovaných dětí každý den do školy nebo ze školy.

V současné chvíli financujeme nákup nového vozu – můžete se stát členem Klubu přátel Sociálního automobilu nebo poslat jednorázový příspěvek na číslo účtu: 1387347379/2700 s variabilním symbolem 16206.

Svozové linky

Děti jsou přepravovány na místo určení z pravidelných svozových linek měst a obcí Česká Lípa, Nový Bor, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Kamenický Šenov, Zákupy, Jestřebí, Srní, Doksy. Výhodou této přepravy je také poskytovaný servis, rodič pouze předává nebo přebírá dítě v rámci zajištěné cesty.

132

Čím se jezdí?

Svoz zabezpečují dva řidiči dvěma skříňovými nákladními automobily značky Renault Master (2012) a Fiat ducato (2016). Oba automobily jsou konstrukčně přizpůsobeny k převozu tělesně hendikepovaných osob (vozíčkářů) díky nájezdové rampě s možností následného bezpečnostního připoutání vozíčkářů pro dobu převozu.

ReferenceCelková kapacita jednoho automobilu je osm míst včetně řidiče (šest míst k sezení a dvě místa pro vozíky). Oba automobily jsou v majetku Farní charity Česká Lípa, která hradí roční pojištění, daně a ostatní náklady na provoz.

Jak Sociální automobil pomáhá?

Na základě zkušeností z praxe a kladných referencí ze Speciální školy v České Lípě a zejména pak spokojenosti dětí a jejich rodičů se nám potvrdilo, že projekt významně pomáhá řadě rodin zejména výrazným časovým a finančním odlehčením jejich tíživé a mnohdy komplikované situace. Díky poskytování této služby mají děti možnost zlepšovat svou samostatnost, snižovat svou sociální izolaci, utužovat si vztahy se spolužáky a jejich rodiče mají větší možnost zaměstnanosti.

Financování

Sociální automobil je financován z příspěvků některých zúčastněných měst a obcí (v roce 2018 –, nadačních příspěvků, sponzorských darů a částečné úhrady jízdného od rodičů dětí (částka 5 Kč/km je nastavena tak, aby byla služba dostupná všem rodinám). Farní charita Česká Lípa získává finanční dary, kterými jsou financovány splátky za oba vozy. I z tohoto důvodu byla v minulosti propagována samolepková akce Srdce pro Sociální automobil, Farní charita Česká Lípa prodává dekorační předměty na vánočních trzích v ambitu VMG ČL, účastní se Tříkrálové sbírky a v květnu 2018 založila Klub přátel Farní charity Česká Lípa, který pomáhá dofinancovat činnost Sociálního automobilu. V roce 2018 pomohlo 68 dárců částkou 44.361 Kč zafinancovat 3,2 splátek leasingu za Fiat Ducato.

Hlavička

<iframe width="967" height="544" src="https://www.youtube.com/embed/QNK5rx10AlI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Sociální automobil v roce 2019 podpořili:

  • dárci a dobrovolníci Tříkrálové sbírky
  • města Česká Lípa, Nový Bor, Kamenický Šenov, Zákupy, Žandov, Jestřebí
  • Ewals Cargo Care, Haas+Sohn Rukov nákupem reklamy na Sociálním automobilu
  • členové Klubu přátel Farní charity Česká Lípa
  • nadace Euronisa, nadace Škoda Auto, a. s. 

Euronisa

  • dárci, kteří si zakoupili Srdce pro Sociální automobil
  • klienti Farní charity Česká Lípa a dárci, kteří vyráběli dárky na vánoční trhy v ambitu, a lidé, kteří si dárky koupili.
 Provozuje: Farní charita Česká Lípa 
 Adresa:   Dubická 992, 470 01 Česká Lípa
 Telefon:    487 829 874  
 Mobil:    608 978 233 
 Odpovědná osoba: Irena Hrnčířová 
 Kapacita:    uvedena výše 

Stáhněte si

Ceník (2017)
 

Klientská smlouva 

Telefon na řidiče:

p. Sedláček: 778 062 205 / p. Zikmund: 778 062 174

 

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás