Sociální podnik poskytuje šestým rokem pracovní příležitosti na zkrácený pracovní úvazek zdravotně hendikepovaným osobám, které pobírají částečný nebo plný invalidní důchod, lidem bez přístřeší a lidem ve věkové hranici nad padesát let.

 Provozuje: Farní charita Česká Lípa 
 Adresa: Dubická 992, 470 01 Česká Lípa 
 Telefon: 487 829 874 
 Mobil: 775 116 451 
 Odpovědná osoba: Ludmila Špindlerová
 Kapacita: 20 zaměstnanců 
 Působnost: místní 
 Pracovní doba: Po – Pá    6:30 – 15:00 hodin 

Hlavní činností Sociálního podniku v roce 2018 byla údržba zeleně pro firmy i pro fyzické osoby jako Johnson Controls Autobaterie, Lesy ČR či Crystalex Nový Bor. Největším zákazníkem bylo Povodí Ohře, pro které se pracovalo až za hranice okresu, v Krásné Lípě u potoka Křinice. Dále pak zaměstnanci poskytovali úklidové práce veřejných prostor panelových domů pro bytové samosprávy OSBD.

V Sociálním podniku pracovalo v minulém roce celkem 20 lidí na HPP a DPP, z toho 15 hendikepovaných s částečným invalidním důchodem a 5 sociálně znevýhodněných, tzn. lidé bez přístřeší a starším 50 let. Veškeré práce na sečích byly závislé na počasí, a proto bylo na začátku roku obtížné odhadnout, kolik zaměstnanců bude na sezónní práce potřeba. Sociální podnik tak v průběhu roku zaměstnal 6 pracovníků na DPP.

3 zaměstnanci Sociálního podniku celoročně pracovali pro firmu DS Smith Packaging Nový Bor, 6 zaměstnanců v Jizerských pekárnách Česká Lípa, 4 poskytovali úklidové práce v domech, 7 zaměstnanců bylo zaměstnáno v terénu na sečích a dalších manuálních pracích, z čehož 2 také pracovali pro Útulek pro opuštěná zvířata Bona Kozly.

Zakázky byly získávány přes výběrová řízení, při osobních setkáních i letákovou formou a poté i na doporučení některého ze stálých zákazníků.

Veškeré práce byly zajišťovány vlastní technikou, a to dodávkovým automobilem se sklopným valníčkem, křovinořezy, postřikovači, pilami, fukary a dalším ručním nářadím.

„Farní charitu Česká Lípa vnímáme jako partnera, s nímž je příjemné spolupracovat. Se zaměstnanci Sociálního podniku jsme ve firmě dlouhodobě velmi spokojeni, je na ně spolehnutí v pracovním nasazení a odvádějí kvalitní práci.“
Emil Svoboda, vedoucí provozu DS Smith Packaging Nový Bor

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás