Opatření k provozu Startéru v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR

Opatření k provozu Startéru v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR

Vzhledem k aktuální situaci přijala sociálně aktivizační služba pro rodinu s dětmi Startér následná základní preventivní opatření, která mají platnost od 16. 3. 2020 s okamžitou platností.

  • Osobní konzultace a další individuální aktivity 

prováděné osobním kontaktem nebudou probíhat po dobu opatření vlády Omezení pohybu osob. Domluvené ambulantní a terénní termíny jsou v tomto období neplatné. Telefonicky vás bude kontaktovat pracovnice SAS a domluví s vámi náhradní termín.

  • Doprovody na úřady, k lékaři, soudu, do škol, jsou zrušeny. Po dobu Omezení pohybu osob kontakty nebudou realizovány osobně. V následujícím období (min. do konce dubna 2020) vás budou pracovnice kontaktovat před schůzkou telefonicky a zjišťovat zdravotní situaci ve vaší rodině. Dle aktuální situace návštěvu uskuteční osobně, případně zvolí jiný způsob řešení (telefonický či e-mailový kontakt). 
  • Prosíme vás: v případě vašeho návratu ze zahraničí (odkudkoli) nebo karantény či nemoci některého ze členů vaší domácnosti, informujte doprovázející sociální pracovnice a domluvte se s nimi na jiném režimu další spolupráce.

V případě zájmu o další informace prosíme všechny, aby se obraceli buď na své klíčové pracovnice, nebo na vedoucí SAS, Farní charita Česká Lípa. Případně aby poslali dotaz na chylkova@fchcl.cz, nebo zavolali na tel. číslo +420 778 062 215.

Prosíme, nechoďte za námi na pobočky do České Lípy ani do Nového Boru,  bez předchozí telefonické  domluvy.  Pracovnice budou mít náhradní režim (stále vám však budou k dispozici na telefonu, nebo e-mailu)!

Jménem celého týmu děkuji za respektování přijatých opatření a přeji všem pevné zdraví!

Bc. Markéta Chýlková, vedoucí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Startér, Farní charita Česká Lípa

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás