Farní charita Česká Lípa, největší nezisková organizace na Českolipsku, pomáhá lidem v nouzi. 

Poskytujeme pomoc rozdílným klientům v 9 rozličných službách.

Jsme velká transparentní organizace s tradicí od roku 2000.

Farní charita Česká Lípa je samostatnou církevní právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva a součástí římskokatolické církve. Byla založena litoměřickým diecézním biskupem dne 1. března 1999 s vlastní právní subjektivitou. Spadá pod Diecézní charitu Litoměřice, je členem Charity České republiky a mezinárodní organizace Caritas. Řídí ji její ředitelka Eva Ortová, přímým nadřízeným je ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková, poradními orgány jsou Rada a Ekonomická rada Farní charity Česká Lípa.

Organizace svou činnost a praktické poznatky konzultuje na pravidelných kolegiích s projekty, které mají společné zaměření a které se konají v rámci Charity České republiky.

Organizace si za dobu své působnosti získala respekt, dobré jméno a uznání od dalších spolupracujících subjektů. Důležitým faktorem je rovněž kvalitní pracovní tým a jeho funkční struktura.

Rada a Ekonomická rada Farní charity Česká Lípa

  • Eva Ortová – ředitelka Farní charity Česká Lípa
  • Viliam Matějka – děkan Českolipské farnosti
  • Ing. Petr Mertin – vedoucí ekonomického úseku OSBD, Česká Lípa
  • Rudolf Živec – ředitel reklamní agentury Deus
  • Mgr. Pavla Bratršovská – r. č.
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás