SOCIÁLNÍ AUTOMOBILAnimovaná auto

Projekt podobného typu je na okrese Česká Lípa již po dvanáct let jediný, proto je jeho vytíženost vysoká. Automobil slouží ke svozu až 23 zdravotně hendikepovaných dětí každý den do školy nebo ze školy.

V současné chvíli financujeme nákup nového vozu – můžete se stát členem Klubu přátel Sociálního automobilu nebo poslat jednorázový příspěvek na číslo účtu: 1387347379/2700 s variabilním symbolem 16206.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chcete poslat dar organizaci? 

Společně dokážeme víc

Farní charita Česká Lípa, největší nezisková organizace na Českolipsku, pomáhá lidem v nouzi. Staňte se jejím dárcem a ona se stane Vaší prodlouženou rukou! Nechceme dary pro sebe, ale pro ty, kterým pomáháme a kteří naši pomoc potřebují.

Jsme velká transparentní organizace s tradicí od roku 2000.

Pokud jsou Vám blízké aktivity, kterými se Farní charita Česká Lípa snaží v rámci svých devíti projektů a služeb naplňovat své poslání, můžete se k ní připojit finanční nebo nefinanční podporou. Vaše rozhodnutí pomoci potřebným je pro nás vyjádřením důvěry v naší činnost a zároveň naším závazkem vůči Vám, dárcům. I proto nás kdykoli můžete přijít navštívit.

Podpořte naše poslání

Podpoříte-li nás, nabízíme Vám následující možnosti, které jsme rozdělili podle výše finančního daru (hodnota nefinančního daru bude přepočítána na příslušnou částku) do 4 kategorií, v nichž Vám garantujeme tyto výhody:

Finanční dary

První kategorie v hodnotě do 1 000 Kč obsahuje:

 • děkovný dopis
 • pravidelné měsíční zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
 • zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL (Den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod, ad.)
 • zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
 • zaslání elektronické verze výroční zprávy

Druhá kategorie v hodnotě do 10 000 Kč obsahuje:

 • děkovný dopis
 • pravidelné měsíční zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
 • zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL (Den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod, ad.)
 • zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
 • zaslání elektronické verze výroční zprávy
 • poskytnutí informací o využití daru
 • děkovný balíček FCH CL

Třetí kategorie v hodnotě do 50 000 Kč obsahuje:

 • děkovný dopis
 • pravidelné měsíční zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
 • zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL (Den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod, ad.)
 • zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
 • poskytnutí informací o využití daru
 • děkovný balíček FCH CL
 • poskytnutí vyúčtování daru (na vyžádání)
 • medializaci na webových stránkách, stránkách organizace na sociálních sítích a v médiích formou článku o vzájemné spolupráci
 • prezentaci Vašeho jména či loga v prostorách FCH CL
 • zaslání výroční zprávy v tištěné podobě
 • v čase adventu osobní návštěvu ředitelky FCH CL
 • přátelskou večeři s Farní charitou Česká Lípa

Čtvrtá kategorie v hodnotě nad 50 000 Kč obsahuje:

 • děkovný dopis
 • pravidelné měsíční zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
 • zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL (Den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod, ad.)
 • zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
 • poskytnutí informací o využití daru
 • děkovný balíček FCH CL
 • poskytnutí vyúčtování daru (na vyžádání)
 • medializaci na webových stránkách, stránkách organizace na sociálních sítích a v médiích formou článku o vzájemné spolupráci
 • prezentaci Vašeho jména či loga v prostorách FCH CL
 • zaslání výroční zprávy v tištěné podobě
 • v čase adventu osobní návštěvu ředitelky FCH CL
 • přátelskou večeři s Farní charitou Česká Lípa
 • půlstránkový prostor pro Vaši propagaci ve výroční zprávě
 • možnost Vaší prezentace v rámci kulturně společenských akcí FCH CL (Den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod, ad.)

Pokud máte chuť, a víte o naší organizaci vše podstatné, a jen se ptáte jak podpořit, kontaktujte nás na info@fchcl.cz

Číslo účtu: 1387347379/2700

Jsme rádi, že mezi námi jsou lidé, kteří umějí darovat a pomoci tak těm, kteří to právě potřebují. Děkujeme!

Etický kodex fundraisera zde.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás