Společně dokážeme víc

Farní charita Česká Lípa, největší nezisková organizace na Českolipsku, pomáhá lidem v nouzi. Staňte se jejím dárcem a ona se stane Vaší prodlouženou rukou! Nechceme dary pro sebe, ale pro ty, kterým pomáháme a kteří naši pomoc potřebují.

Jsme velká transparentní organizace s tradicí od roku 2000.

Pokud jsou Vám blízké aktivity, kterými se Farní charita Česká Lípa snaží v rámci svých devíti projektů a služeb naplňovat své poslání, můžete se k ní připojit finanční nebo nefinanční podporou. Vaše rozhodnutí pomoci potřebným je pro nás vyjádřením důvěry v naší činnost a zároveň naším závazkem vůči Vám, dárcům. I proto nás kdykoli můžete přijít navštívit.

Podpořte naše poslání

Podpoříte-li nás, nabízíme Vám následující možnosti, které jsme rozdělili podle výše finančního daru (hodnota nefinančního daru bude přepočítána na příslušnou částku) do 4 kategorií, v nichž Vám garantujeme tyto výhody:

Finanční dary

První kategorie v hodnotě do 1 000 Kč obsahuje:

 • děkovný dopis
 • pravidelné měsíční zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
 • zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL (Den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod, ad.)
 • zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
 • zaslání elektronické verze výroční zprávy

Druhá kategorie v hodnotě do 10 000 Kč obsahuje:

 • děkovný dopis
 • pravidelné měsíční zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
 • zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL (Den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod, ad.)
 • zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
 • zaslání elektronické verze výroční zprávy
 • poskytnutí informací o využití daru
 • děkovný balíček FCH CL

Třetí kategorie v hodnotě do 50 000 Kč obsahuje:

 • děkovný dopis
 • pravidelné měsíční zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
 • zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL (Den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod, ad.)
 • zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
 • poskytnutí informací o využití daru
 • děkovný balíček FCH CL
 • poskytnutí vyúčtování daru (na vyžádání)
 • medializaci na webových stránkách, stránkách organizace na sociálních sítích a v médiích formou článku o vzájemné spolupráci
 • prezentaci Vašeho jména či loga v prostorách FCH CL
 • zaslání výroční zprávy v tištěné podobě
 • v čase adventu osobní návštěvu ředitelky FCH CL
 • přátelskou večeři s Farní charitou Česká Lípa

Čtvrtá kategorie v hodnotě nad 50 000 Kč obsahuje:

 • děkovný dopis
 • pravidelné měsíční zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
 • zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL (Den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod, ad.)
 • zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
 • poskytnutí informací o využití daru
 • děkovný balíček FCH CL
 • poskytnutí vyúčtování daru (na vyžádání)
 • medializaci na webových stránkách, stránkách organizace na sociálních sítích a v médiích formou článku o vzájemné spolupráci
 • prezentaci Vašeho jména či loga v prostorách FCH CL
 • zaslání výroční zprávy v tištěné podobě
 • v čase adventu osobní návštěvu ředitelky FCH CL
 • přátelskou večeři s Farní charitou Česká Lípa
 • půlstránkový prostor pro Vaši propagaci ve výroční zprávě
 • možnost Vaší prezentace v rámci kulturně společenských akcí FCH CL (Den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod, ad.)

Pokud máte chuť, a víte o naší organizaci vše podstatné, a jen se ptáte jak podpořit, kontaktujte nás na info@fchcl.cz

Číslo účtu: 1387347379/2700

Jsme rádi, že mezi námi jsou lidé, kteří umějí darovat a pomoci tak těm, kteří to právě potřebují. Děkujeme!

V roce 2015 nás podpořily tyto organizace a individuální dárci:

Česká spořitelna
věcná podpora projektu Sociální ubytovna Nový Bor

Dagmar Rajsiglová a MŠ Špičák
finanční podpora projektu Sociální automobil

Diecézní charita Litoměřice
finanční podpora projektu Sociální automobil

Dimatex
finanční podpora projektu Charitní šatník

Dům zahraniční spolupráce
finanční podpora projektu Dobrovolnické centrum a aktivity Erasmus+

Eva Buralová a VIZEreality
finanční podpora projektu Sociální automobil

Ewals Cargo Care
finanční podpora projektů Azylový dům Jonáš a Sociální automobil

KÚ Libereckého kraje
finanční podpora sociálních služeb Azylového dům Jonáš, Startér a Klub Koule NZDM

Liberecký kraj
finanční podpora projektu Sociální automobil

Martin Muzikant
finanční podpora projektu Sociální automobil

Město Cvikov
finanční podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Startér

Město Česká Lípa
finanční podpora sociální služby Klub Koule NZDM a projektu Dobrovolnické centrum

Město Doksy
finanční podpora projektu Sociální automobil

Město Nový Bor
finanční podpora projektu Sociální automobil a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Startér

Město Zákupy
finanční podpora projektu Sociální automobil

Ministerstvo vnitra ČR
finanční podpora projektu Dobrovolnické centrum

Nadace ČEZ
finanční podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Startér

Nadace Preciosa
finanční podpora sociální služby Azylový dům Jonáš

OD Andy Česká Lípa
věcná podpora sociální služby Klub Koule NZDM

Pomozte dětem
finanční podpora individuálního projektu Koupelna pro Péťu

Potravinová banka Liberec
věcná podpora klientů sociálních služeb a projektů Farní charity Česká Lípa

Silnice Žáček s. r. o.
finanční podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Startér

Úřad práce Liberec
finanční podpora sociální služby Centrum pro pěstounské rodiny

Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové
finanční podpora sociální služby Azylový dům Jonáš

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás