Fundraisingové akce

Akce a aktivity, kterými díky vám pomáháme financovat naše služby a projekty.

Klub přátel Sociálního automobilu

  • Podpora svozu zdravotně hendikepovaných dětí do školy a ze školy dvěma dodávkovými vozi Sociálního automobilu skrze měsíční příspěvky v minimální hodnotě 100 Kč.

Nové auto pro děti

  • Financování nákupu nového dodávkového vozu Sociálního automobilu nákupem reklamy na dodávkovém voze, prodejem Palačinky Farní charity, adventních výrobků, benefičními akcemi, dary a příspěvky od firem a individuálních dárců.

ŽítNEJ

  • Podpora Azylových domů Jonáš pro matky a otce s dětmi v tísni díky 1 Kč z nákupu každého pečiva ŽítNEJ v prodejnách Jizerských pekáren.

Vykouzlíme úsměv tam, kde je ho potřeba

  • Podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Startér díky 2 Kč z každého kila koupeného vybraného výrobku od společnosti Prominent CZ.

Reklama na Sociálním automobilu

  • Podpora nákupu nového dodávkového vozu Sociálního automobilu nákupem reklamy na dodávkovém voze.

Palačinka Farní charity

  • Podpora služeb a projektů díky nákupu francouzské palačinky u stánku Farní charity na vybraných společenských akcích pro veřejnost.