Tříkrálová sbírka

Online kasička 2021

Více info o letošním ročníku

Největší dobrovolnická akce v ČR již dvacet let pomáhá získávat finanční prostředky tam, kde jsou potřeba. Letos se v České Lípě a okolních obcích vykoledovalo díky 130 dobrovolníkům 207 767 Kč na nákup nového Sociálního automobilu. Tím se výtěžek stal součástí akce Nové auto pro děti. Kde všude se koledovalo, jak úspěšně, kdo vše pomohl?

OrganizacePočet úředně
rozpečetěných
kasiček
Aktuální výnos
statických kasiček
[Kč]
Brniště11 329 Kč
Česká Lípa1020 328 Kč
Horní Police18 240 Kč
Kvítkov15 430 Kč
Mimoň26 019 Kč
Nový Bor22 161 Kč
Sosnová14 020 Kč
Stružnice13 375 Kč
Zákupy13 380 Kč
Online koleda 103 180 Kč
Koleda ze statických kasiček2054 282 Kč
Koleda celkem 157 462 Kč
Rozpečetěno 20 z 20 úředně zapečetěných pokladniček.

“My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám,” znělo v prvních 14 dnech nového roku v ulicích, obchodech, školách, kostelích, na úřadech či ve firmách díky největší dobrovolnické akci v České republice, Tříkrálové sbírce 2020.

„Přátelé, příznivci a dárci Farní charity Česká Lípa, letošní rok jste rekordní vykoledovanou částkou 207 767 Kč, která přesáhla loňský výtěžek o 74 730 Kč, pomohli podpořit nákup nového dodávkového vozu, který v rámci projektu Sociální automobil Farní charity Česká Lípa sváží na Českolipsku zdravotně hendikepované děti do školy a ze školy,“ řekla koordinátorka Tříkrálové sbírky pro Farní charitu Česká Lípa Pavla Bratršovská.

Farní charita Česká Lípa z celého srdce děkuje všem dobrovolníků a dárcům za spolupráci.

Jmenovitě srdečně děkujeme:

 • zástupcům měst a obcí Brniště, Cvikov, Česká Lípa, Dubá, Kvítkov, Mimoň, Nový Bor, Sosnová, Stružnice/Jezvé, Zákupy a Žandov za ochotný přístup k pořádání sbírky,
 • farnostem Cvikov, Česká Lípa, Dubá, Jezvé, Mimoň, Nový Bor a Zákupy za organizaci koledování v kostelích při mších,
 • ZŠ Dr. M. Tyrše, Gymnáziu Česká Lípa, ZŠ Jižní, ZŠ a SŠ Klíč, ZŠ Partyzánská, ZŠ Špičák, Obchodní akademii Česká Lípa a ZŠ Bohumila Hynka Cvikov za nadšené, krásně zpívající koledníky a za uspořádání sbírky ve třídách školy,
 • ZŠ Arnultovice z Nového Boru, ZŠ Dubá, ZŠ Stružnice a ZŠ Zákupy za nadšené a krásně zpívající koledníky,
 • paní Lence Česenkové za organizaci a koledování na Gymnáziu Česká Lípa,
 • paní Gabriele Putnové za organizaci a koledování na ZŠ Jižní,
 • paní Miladě Kyselovské za organizaci a koledování na ZŠ a SŠ Klíč,
 • paní Michaele Novákové za organizaci a Renatě Dvořákové za koledování na ZŠ Partyzánská,
 • panu Liboru Šmejdovi a paní Pavlíně Misíkové za organizaci a Lence Rajsiglové za koledování na ZŠ Špičák,
 • panu Ivo Čeřovskému za organizaci koledování na ZŠ Bohumila Hynka Cvikov,
 • panu Jiřímu Ortovi za organizaci koledování na ZŠ Dr. M. Tyrše,
 • paní Kamile Rážové za organizaci koledování na Obchodní akademii Česká Lípa,
 • paní Lence Treutnerové a Adrianě Velebné za organizaci a koledování ve městě Dubá,
 • paní Janě Zelenkové za organizaci a koledování s dětmi v obci Kvítkov,
 • paní Simoně Řeháčkové za organizaci a koledování ve městě Zákupy,
 • paní Nadě Větrovské za organizaci koledování v domově důchodců ve městě Zákupy,
 • paní Věře Chládkové a panu Jiřímu Šimkovi za organizaci koledování v obci Brniště,
 • paní Kristýně Petrové za organizaci a koledování s DDM Vážka oddílem Korál ve městě Mimoň,
 • Turistickému oddílu mládeže Chippewa Česká Lípa za organizaci a nadšené, krásně zpívající koledníky,
 • příspěvkové organizaci Kultura Česká Lípa za možnost koledování na její kulturní akci,
 • firmě Clarios z České Lípy za možnost koledování a paní Evě Kmecíkové za organizaci koledování v prostorách firmy,
 • firmě Krofian CZ z Dobranova za možnost koledování a paní Věře Košťálové za organizaci koledování v prostorách firmy,
 • firmě Bombardier z České Lípy za možnost koledování a paní Kateřině Ječmínkové za organizaci koledování v prostorách firmy,
 • dětem z projektů Farní charity Česká Lípa Azylový dům Jonáš a Sociální ubytovna Nový Bor za nadšení a krásný zpěv při koledování,
 • a zaměstnancům Farní charity Česká Lípa Pavle Bratršovské, Marii Cyrmonové, Renatě Dvořákové, Vendulce Erbenové, Kateřině Fabiánové, Jiřímu Gottlieberovi, Heleně Grünermelové, Janě Háblové, Marii Hrdé, Ireně Hrnčířové, Věře Katzerové, Ditě Krčmářové, Evě Krčové, Michaele Ledlové, Evě Ortové, Janě Petrusové, Jitce Slané, Nině Šmýdové, Vendule Vrabcové a jejich rodinám za ochotné koledování.

Kde všude se koledovalo, kdo byl vedoucím skupinek a jaká částka se vybrala do zapečetěné kasičky?

 • M. Cyrmonová, J. Gottlieber, 7 664 Kč, Česká Lípa, centrum města
 • H. Grünermelová, E. Krčová, 5 636 Kč, Česká Lípa, centrum města
 • R. Dvořáková, 9 584 Kč, Česká Lípa, TOM Chippewa v centru města
 • J. Gottlieber, 5 977 Kč, Česká Lípa, úřady
 • P. Bratršovská, I. Hrnčířová, 4 800 Kč, Česká Lípa, domácnosti
 • R. Dvořáková, 12 501 Kč, Česká Lípa, mše v bazilice Všech svatých
 • M. Hrdá, 2 125 Kč, Česká Lípa, mše v kostele sv. M. Magdalény
 • M. Lédlová, 2 355 Kč, Česká Lípa, mše v kostele Narození P. Marie
 • P. Bratršovská, J. Gottlieber, 11 912 Kč, Česká Lípa, Jiráskovo divadlo
 • E. Ortová, 2 561 Kč, Česká Lípa, ZŠ Dr. M. Tyrše
 • G. Putnová 5 553 Kč, Česká Lípa, ZŠ Jižní
 • D. Krčmářová, M. Kyselovská, 4 294 Kč, Česká Lípa, ZŠ a SŠ Klíč
 • D. Krčmářová, M. Nováková, 5 888 Kč, Česká Lípa, ZŠ Partyzánská
 • L. Rajsiglová, 9 610 Kč, Česká Lípa, ZŠ Špičák
 • L. Česenková, J. Slaná, 5 196 Kč, Česká Lípa, gymnázium
 • P. Bratršovská, 4 799 Kč, Česká Lípa, obchodní akademie
 • P. Bratršovská, 11 498 Kč, Česká Lípa, Bombardier
 • P. Bratršovská, 5 140 Kč, Česká Lípa, Clarios
 • P. Bratršovská, 4 433 Kč, Dobranov, Krofian CZ
 • K. Fabiánová, N. Šmýdová, 7 959 Kč, Nový Bor, centrum města, úřady
 • J. Petrusová, V. Vrabcová, 4 243 Kč, Nový Bor, mše v kostele Nanebevzetí P. Marie
 • V. Chládková, J. Šimek, 2 330 Kč, Brniště, úřad, sborový dům Oáza
 • I. Hrnčířová, 5 237 Kč, Cvikov, centrum města, úřad a ZŠ
 • R. Repka, 2 065 Kč, Cvikov, mše v kostele sv. Alžběty Uherské
 • L. Treutnerová, A. Velebná, 5 980 Kč, Dubá, centrum města, úřad, ZŠ
 • M. Mordačík, 6 363 Kč, Dubá, mše svatá
 • J. Zelenková, 8 700 Kč, Kvítkov, úřad, domácnosti
 • K. Petrová, 9 551 Kč, Mimoň, centrum města, úřad, mše svatá
 • V. Erbenová, 5 348 Kč, Sosnová, úřad, firmy, domácnosti
 • J. Háblová, 6 391 Kč, Stružnice/Jezvé, úřad, domácnosti
 • E. Ortová, 10 843 Kč, Jezvé, mše v kostele sv. Vavřince
 • S. Řeháčková, P. Bratršovská, 7 549 Kč, Zákupy, úřad, domov důchodců, mše svatá, domácnosti
 • I. Hrnčířová, 3 682 Kč, Žandov, centrum města, úřad

„Děkujeme, že stojíte při nás, a těšíme se na další společné zážitky.“ 

Eva Ortová, ředitelka Farní charity Česká Lípa