Pěstounské centrum vzdělává pěstouny i odbornou veřejnost o poruchách citových vazeb

Pěstounské centrum vzdělává pěstouny i odbornou veřejnost o poruchách citových vazeb

Centrum pro pěstounské rodiny navázalo na aktivity vzdělávání pěstounů v otázkách poruch attachmentu úspěšným vzděláváním odborné veřejnosti.

Během léta se v Centru úspěšně pokračovalo v projektu Podpora dlouhodobé terapeutické péče financovaného z prostředků Evropské unie, díky kterému je v průběhu roku pomáháno pěstounským rodinám v oblasti řešení poruch citových vazeb, resp. poruch attachmentu.

Ve vzdělávacích aktivitách se pěstouni učí chápat chování dětí v pěstounské péči a jak k těmto dětem přistupovat a být jim oporou, stát se tzv. terapeutickým rodičem – rodičem, který těmto dětem rozumí a umí pomáhat léčit jejich špatné zážitky, resp. traumata. 

Na tyto aktivity nově Centrum pro pěstounské rodiny navázalo úspěšným vzděláváním odborné veřejnosti v rámci šestidenního školení pro 20 osob, sociálních pracovníků a psychologů z dalších organizací z Libereckého kraje, kteří pracují v oblasti náhradní rodinné péče.

Doktorky Petra Pávková a Jana Kovařovicová těmto lidem předávaly teoretické i praktické informace, které akcentovaly práci s historií a identitou dítěte, intenzivnější práci a kvalitnější kontakty s biologickým rodičem a vytváření tzv. osy, resp. knihy života. Všechny tyto postupy směřují k tomu, aby byl pěstoun schopen s dítětem léčit jeho předešlá traumata.

„Jsme rádi, že náš projekt Podpora dlouhodobé terapeutické péče byl v minulosti podpořen. Díky tomu Centrum pro pěstounské rodiny může poskytovat vzdělávání nejen stávajícím pěstounům Centra, ale také adoptivním rodinám, pěstounům a zaměstnancům z jiných organizací nebo rodičům, kteří přebírají zpět své dítě z náhradní péče,“ říká vedoucí Centra pro pěstounské rodiny Jana Glaserová, které nyní doprovází 53 rodin s 68 dětmi v pěstounské péči.

PlakAT_LOGA_podpora