Klub Koule NZDM

Ilustrační z kanceláře

Poslání

Klub Koule Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, je sociální služba poskytovaná, ambulantní a terénní formou, dětem a mladým lidem ve věku 6 – 26 let pobývajících v České Lípě. Naším posláním je klient směřující k samostatnosti, integrující se do společnosti tím, že se aktivně podílí na řešení vlastní životní situace.

Principy poskytování služby

  • Nízkoprahovost – součástí principu nízkoprahovosti je možnost využívat služeb dostupně, anonymně a zdarma.
  • Dobrovolnost – nabízené služby a aktivity jsou dobrovolné, nikdo není nucen k jejich využívání, přičemž je každý odpovědný za své jednání
  • Rovnost – služby jsou poskytovány cílové skupině bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, sexuální orientace, politického či jiného smýšlení, národního, nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní, nebo etnické menšině, majetku, rodu, nebo jiného postavení.
  • Individuální přístup – klademe důraz na individuální přístup k jednotlivým zájemcům o službu a klientům na základě jejich individuálních potřeb.

Cílová skupina

Do cílové skupiny řadíme děti a mládež ve věku od 6 do 26 let pobývající na Českolipsku, která své problémy neumí či nemůže řešit vlastními silami, nebo svými dostupnými prostředky, a může být ohrožena rizikovým chováním svým i ostatních.

Cíle

Krátkodobé roční cíle:

  • Rozjed terénní práce v České Lípě 
  • Zviditelnění služby z aktivního přístupu pracovníků 
  • Pokračování a prohloubení spolupráce s místními školami
  • Podpořit cílovou skupinu 15 + v zaměstnání  

Dlouhodobé roční cíle:

  • Fungující terénní služba NZDM v České Lípě
  • Spolupráce NZDM s dalšími organizacemi a službami v České Lípě
Otvírací doba pro mladší klienty
pondělí klub 12:30–16:00
úterý poradenství 12:30–18:00
  terén 14:00–18:00
středa klub 12:30–15:00
čtvrtek poradenství 12:30–16:00
  terén 13:00–16:00
pátek klub 12:30–14:30
Otvírací doba pro starší klienty
pondělí klub 16:00–18:00
úterý poradenství 12:30–18:00
  terén 14:00–18:00
středa klub 15:00–17:00
čtvrtek poradenství 12:30–16:00
  terén 13:00–16:00
pátek klub 14:30–16:00
 

Ke stažení (Práva, pravidla, sanka, postup při vyřizování stížností, nabídkový list)

Partneři klubu

Lípa logo

NF Albert

ČAS

Primeros logo

 

Marcela Jeništová, DiS.

Tel.: 487 829 876, 774 116 215
vedoucí služby Klub Koule NZDM

Markéta Kumpoltová

Tel.: 487 829 876, 775 953 465
pracovnice v sociálních službách pod dohledem v Klub Koule NZDM

Bc. Denisa Horčičková

Tel.: 487 829 876, 775 953 465
sociální pracovnice v Klub Koule NZDM