Sociální podnik Farní charity Česká Lípa

CEV_5962

Poslání

Sociální podnik poskytuje od roku 2004 (tehdy jako Chráněná dílna Jonáš) pracovní příležitosti na zkrácený pracovní úvazek zdravotně hendikepovaným osobám, které pobírají částečný nebo plný invalidní důchod, lidem bez přístřeší a lidem ve věkové hranici nad padesát let. 

Činnost

Hlavní činností je údržba zeleně pro firmy i pro fyzické osoby, jako Clarios Česká Lípa, Lesy ČR či Crystalex Nový Bor. Největším zákazníkem bylo v roce 2019 Povodí Ohře, pro které se pracovalo i za hranicemi okresu.

Dále pak zaměstnanci poskytovali úklidové práce veřejných prostor panelových domů pro bytové samosprávy OSBD a další lidé byli zaměstnáni ve dvou firmách jako pomocná síla ve výrobě.

Veškeré práce jsou zajišťovány vlastní technikou, a to dodávkovým automobilem se sklopným valníčkem, křovinořezy, postřikovači, pilami, fukary a dalším ručním nářadím.

Aktivity a zaměstnanci v roce 2019

V Sociálním podniku pracovalo v minulém roce celkem 21 lidí na HPP a DPP a 2 osoby si v Sociálním podniku odpracovávaly alternativní trest. 18 zaměstnanců bylo hendikepovaných s částečným invalidním důchodem a 3 byli sociálně znevýhodnění, tzn. člověk bez přístřeší a starší 50 let.

Tři zaměstnanci Sociálního podniku celoročně pracovali pro firmu DS Smith Packaging Nový Bor, čtyři zaměstnanci v Jizerských pekárnách Česká Lípa, pět zaměstnanců poskytovalo úklidové práce v domech, sedm zaměstnanců bylo zaměstnáno v terénu na sečích a dalších manuálních pracích a dva na postu hospodyně pro novoborskou a dubskou farnost.

Práce na sečích byly závislé na počasí, a proto bylo na začátku roku obtížné odhadnout, kolik zaměstnanců bude na sezónní práce potřeba. Sociální podnik tak v průběhu roku zaměstnal pět pracovníků na DPP. V případě, že nebylo možno pracovat na sečích, pomáhali zaměstnanci se svozem a stěhováním věcí a nábytku pro šatníky i pro klienty služeb Farní charity Česká Lípa.
Zakázky byly získávány přes výběrová řízení, při osobních setkáních i letákovou formou a také na doporučení některého ze stálých zákazníků.

 

Ludmila Špindlerová

Tel.: 487 829 874, 775 116 451
vedoucí služby Sociální podnik a Charitní šatník Česká Lípa a Nový Bor