Kdo jsme

Jsme velká transparentní organizace s tradicí od roku 2000 a držitelé Značky spolehlivosti Asociace veřejně prospěšných organizací.

Avpo logo maléStreetwork pečeť Logo Stejná šance

669Y8554

Poslání

Citlivým přístupem s respektem k individualitě každého jedince bez předsudků pomáháme uspokojovat základní potřeby člověka, snižovat dopad těžké životní situace znevýhodněných občanů, integrovat je do společnosti, preventivně působit proti jejich sociálnímu vyloučení a podporovat funkci rodiny poskytováním kvalitních, profesionálních a provázaných služeb. Díky své práci předáváme společnosti morální hodnoty a vedeme veřejnost k odpovědnosti za vliv na společnost.

Poskytujeme pomoc klientům v 10 rozličných službách a projektech na Českolipsku a Novoborsku.

CEV_1925

O organizaci

Farní charita Česká Lípa je samostatnou církevní právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva a součástí římskokatolické církve. Byla založena litoměřickým diecézním biskupem dne 1. března 1999 s vlastní právní subjektivitou. Spadá pod Diecézní charitu Litoměřice, je členem Charity České republiky a mezinárodní organizace Caritas. Řídí ji její ředitelka Eva Ortová, přímým nadřízeným je ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková, poradními orgány jsou Rada a Ekonomická rada Farní charity Česká Lípa.

Rada Farní charity Česká Lípa

  • Eva Ortová – ředitelka Farní charity Česká Lípa
  • J. M. can. Mgr. Viliam Matějka – děkan Českolipské farnosti
  • Ing. Bc. Petr Mertin – vedoucí ekonomického úseku OSBD, Česká Lípa
  • Rudolf Živec – ředitel reklamní agentury Deus
  • R. D. Ing. Pavel Morávek – děkan Novoborské farnosti

Organizace svou činnost a praktické poznatky konzultuje na pravidelných kolegiích s projekty, které mají společné zaměření a které se konají v rámci Charity České republiky.

Organizace si za dobu své působnosti získala respekt, dobré jméno a uznání od dalších spolupracujících subjektů. Důležitým faktorem je rovněž kvalitní pracovní tým a jeho funkční struktura.

Značka Spolehlivosti

Podpořte nás