Vedoucí pěstounského centra v Týdeníku Českolipsko

Vedoucí pěstounského centra v Týdeníku Českolipsko

Jana Glaserová, vedoucí Centra pro pěstounské rodiny (CPR) byla v dubnovém čísle Týdeníku Českolipsko na ploše dvou stran zpovídaná v rámci rubriky Rozhovor týdne. Jana tak mohla veřejnosti zprostředkovat informace o současné práci Centra pro pěstounské rodiny.

Jana pohovořila o tom, jak CPR poskytuje dlouhodobou i krátkodobou pěstounskou péči, jak pomáhá rodinám s péčí o pěstounské děti, poskytuje jim odborné poradenství, ale i čas na odpočinek a relaxaci, stejně tak, jak pracuje s pěstounskými dětmi. Pro Centrum pro pěstounské rodiny je totiž důležitá celá pěstounská rodina se všemi problémy, které může pěstounství přinášet, ať už dětem, tak i jejich náhradním rodičům. Důležité však je, že každý problém se dá řešit a je dobře, že od roku 2013 má každý pěstounský rodič ze zákona dáno, aby měl sepsanou dohodu o doprovázení s nějakou organizací z registru sociálně-právní ochrany. A tou je právě také Centrum pro pěstounské rodiny.

Jana hovořila také o tom, jak se i pracovnice Centra neustále vzdělávají, nyní v oblasti Terapeutického rodičovství. Je totiž nutné, aby i pracovnice, nejen náhradní rodiče, dokázali citlivě reagovat na chování dítěte, které si s sebou přináší do rodiny různé formy traumat ze svého raného období, v němž například nemělo bezpečnou pečující osobu.

Zajímavé také je, že se Jana od veřejnosti často doslýchá spíše negativní reakce na tento druh péče. Domnívá se, že to plyne z neznalosti dané problematiky a malé informovanosti. I proto Centrum pro pěstounské rodiny dělá veřejnosti osvětu na téma pěstounství a mimo jiné pořádá vždy na podzim Den pro náhradní rodičovství (letos 10. 10. 2019) s projekcí filmů, besedou i odbornou přednáškou.

Rozhovor je k přečtení pro předplatitele na stránkách Deníku.cz pod názvem Jana Glaserová: „Lidé si nedokáží představit, jaké problémy děti bez rodičů řeší.“

Mgr. Jiří Gottlieber

Mgr. Jiří Gottlieber

mediální koordinátor Farní charity Česká Lípa
Tel.: 487 829 871 E-mail: 2hGD27980km%C47%Yekmb