Společně (si) pomáháme v nouzovém stavu
30. října 2020 Z organizace

Společně (si) pomáháme v nouzovém stavu

Potravinová banka, která však není bezedná, prostory pro distanční výuku, nákupy pro osamocené jedince, ale také již podruhé v roce odstavený Sociální automobil. Co vše se zatím tento podzim skrývá?

Potraviny pro lidi v nouzi z tenčících se zásob

Díky spolupráci s Potravinovou bankou Liberec a díky individuálním dárcům poskytujeme v této nelehké době skrze sociální službu Startér, ve které pomáháme rodinám s dětmi v existenčních potížích, potravinovou pomoc lidem, kteří se z důvodu vládních opatření ocitli znenadání bez příjmů nebo čekají na vyplacení finanční podpory.

Vzhledem k tomu, že se zásoby v potravinové bance tenčí každým dnem, žádáme tímto veřejnost, pokud by chtěla pomoci, o poskytnutí jakéhokoli daru v podobě trvanlivých potravin jako jsou konzervy, polévky, rýže, luštěniny či těstoviny. Více informací v sekci Materiální dary a potravinová pomoc.

Dva příklady rodin, kterým v současné chvíli pomáháme:

Prvním příkladem je matka na rodičovské dovolené, která, aby uživila početnou rodinu, pracovala na dohodu o pracovní činnosti jako prodavačka. Po uzavření obchodu z důvodu vládních opatření však dostala výpověď. Jelikož nemá finanční podporu manžela, je a bude pro ni velice těžké zaplatit nájemné a jídlo pro děti.

Dalším příkladem je početná rodina muže v pokročilém věku, který pracoval do března jako hutní sklář a krom toho, že přišel z důvodu vládních opatření o práci, projevily se u něj také zdravotní problémy. Ačkoli byl díky brzkému léčení od září opět pracovně uschopněn, nepodařilo se mu povícero projít zdravotními prohlídkami při vstupu do nového zaměstnání. Proto si dohodl na úřadu práce rekvalifikační kurz strážný. Ten byl však v důsledku dalších vládních opatření odložen na neurčito. Muž se tak dostal do existenčních problémů, které mu se sociálně aktivizační službou pomáháme řešit. Mimochodem, partnerka muže je v invalidním důchodu a pracovat nemůže, a ačkoli rodina žije skromně a o děti je vzorně postaráno, zásoby z potravinové banky jsou v současné chvíli jejich záchranou.

Distanční výuka v klubu na zapůjčených počítačích

Klienty a jejich děti trápí problém, že nemají k dispozici domácí počítač pro distanční výuku. Nízkoprahové zařízení Klub Koule NZDM díky vlastním i zapůjčeným počítačům a tabletům pomáhá tento deficit odstranit.

Klub Koule má zapůjčené tři stolní počítače od střešní organizace nízkoprahových sociálních služeb ČAS, které slouží našim náctiletým klientům. Navíc díky spolupráci se ZŠ Partyzánská poskytujeme k výuce v našem klubu i notebooky a tablety dalším dětem, které jsou zároveň žáky školy a klienty klubu.

Obdobný problém mají i děti ubytovaných na Azylovém domě Jonáš. Zde máme přislíbenou pomoc od individuálních dárců v podobě věnování starších stolních počítačů. 

Pomoc seniorům s nákupem potravin

Dobrovolnické centrum zřídilo, tak jako na jaře, pro obce na Českolipsku, které nemají možnost pomoci svým osamoceným seniorům, matkám samoživitelkám a lidem se zdravotním znevýhodněním, mimořádnou pomoc v podobě realizace nákupů základních potravin a drogistických potřeb.

Objednávky fungují během pracovních dnů přes telefonní linky, na kterých jsou dobrovolnice z řad zaměstnanců schopny poradit a nasměrovat jednotlivce k vyřešení i dalších případných problémů.

Pomoc s financováním automobilu pro hendikepované děti

Před příchodem virové pandemie byl pořízen na leasing nový dodávkový vůz, kterým projekt Sociální automobil zajišťuje svoz zdravotně hendikepovaných dětí do školy a ze školy. Služba je na Českolipsku mezi rodinami využívaná již od roku 2007 a již několik let pomáhá denně až 23 rodinám a jejich dětem.

Kvůli jarnímu uzavření speciálních škol však nemohl automobil vykonávat svou funkci a přišel tak o platby rodičů za jízdné, z nichž je hrazen také leasing vozu. Obdobná věc čeká projekt již po druhé v roce.

Tuto ztrátu se projekt snaží kompenzovat fundraisingovou kampaní Nové auto pro děti, do něhož spadá i Klub přátel Sociálního automobilu. Do klubu se může přidat každý, stačí zasílat minimálně 100 Kč měsíčně po dobu 1 roku.

V rámci našich kompetencí a profesních zkušeností spolu s Vámi pomáháme tam, kde je to potřeba. Stejně tak prosíme o pomoc i Vás. Držme se.

Mgr. Jiří Gottlieber

Mgr. Jiří Gottlieber

mediální koordinátor Farní charity Česká Lípa
Tel.: 487 829 871 E-mail: 2hGD27980km%C47%Yekmb